Salvation

Fokus på Jesus och evangelium / Focus on Jesus and the gospel

Daddy

“For you have not received the spirit of slavery again to fear. But you have received the Spirit of adoption, by whom we cry, “Abba, Father.” Rom. 8:15  Being a child of God through faith in Jesus is wonderful.  To have fellowship with God, the Almighty, the Creator of heaven and earth, is the greatest privilege.  In the new covenant we live in today, through Jesus, we do not have to live in.. Read More

Pappa

“För ni har inte fått träldomens ande, så att ni på nytt måste frukta, utan ni har fått barnaskapets Ande, i vilken vi ropar: Abba, Fader.” Rom. 8:15 Att få vara ett Guds barn genom tron på Jesus är underbart. Att få ha gemenskap med Gud, den Allsmäktige, Skaparen av himmel och jord, är det största privilegiet. I det nya förbundet som vi lever i idag, genom Jesus, så behöver vi inte leva.. Read More