Salvation

Fokus på Jesus och evangelium / Focus on Jesus and the gospel

Reporter or prophet?

“For no prophecy at any time was produced by the will of man, but holy men moved by the Holy Spirit spoke from God.” 2 Peter 1:21  A reporter reports and notes what happened.  A prophet declares before it happens.  For those who want, there is information written in the Bible about what will happen.  The Bible is a durable book, it can withstand being questioned, mocked and attacked.  For those who want,.. Read More

Reporter eller profet?

“För ingen profetia har någonsin kommit till genom mänsklig vilja, utan heliga människor från Gud har talat drivna av den Helige Ande.” 2 Petr. 1:21 En reporter rapporterar och konstaterar vad som hänt. En profet deklarerar innan det händer. För den som vill, så finns information nedskriven i Bibeln om vad som kommer hända. Bibeln är en tålig bok, den håller att bli ifrågasatt, hånad och attackerad.  För den som vill, så kan.. Read More