Vi som driver den här hemsidan Salvation, är frälsta av nåd genom tro på Jesus Kristus, Guds Son.

We that run this website Salvation, are saved by grace through faith in Jesus Christ, the Son of God.