Vi som driver bloggen “Salvation” är frälsta av nåd genom tro på Jesus Kristus, Guds Son.

We that run this blog “Salvation” are saved by grace through faith in Jesus Christ, the Son of God.