“Då sa Jesus till sina lärjungar: Om någon vill följa mig, ska han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. För den som vill bevara sitt liv, ska mista det, men den som mister sitt liv för min skull, ska finna det.” Matt. 16:24-25

Evangeliet om Jesus handlar om Kristi kors. Jesus fullbordade sitt kors för vår skull och därför kan nu människa bli försonad med Gud genom den uppståndne Jesus. Evangeliet om Jesus är blodigt. Kristus led, dog och uppstod för oss. Utan Kristi kors finns inget evangelium. Jesus kom inte främst som en lärare eller mirakelman, utan för att ta vårt syndastraff på korset. Och det gjorde han. 

Petrus var vid ett tillfälle influerad av Satan och menade att Jesus inte skulle behöva lida och dö. Men Jesus höll fokus på sitt uppdrag och lät inte någon påverka honom att hitta på något annat. Tack Jesus för att du fullbordade ditt kors för oss. 

Vi som tror på Jesus är kallade att följa i Jesu fotspår. Jesus vill hjälpa oss att förneka oss själva dagligen, mitt i en egocentrisk värld. Vi kan mista våra egna liv och agendor för Jesu och evangeliets skull. Detta är inte en livsstil som vi kan leva i egen kraft, men med Guds nåd är det möjligt. Jesus sa att hans ok är milt och att hans börda är lätt. Men, vi behöver ha en attityd av att förneka oss själva och våra ständiga önskningar att stanna i komfortzonen.

Detta kommer leda till att vi finner våra verkliga liv och vi kommer att förhärliga Gud genom våra liv. Människor i vår omgivning kommer att bli hjälpta och frälsta när vi följer Jesus på korsets väg och vi kommer inse att det är mer välsignat att ge än att få (Apg. 20:35).

Att vandra korsets väg är normalt kristet liv och behöver inte framställas på ett deprimerande sätt med massa veck i pannan. Låt betoningen ligga på att Jesus hjälper när vi litar och tror på honom. Låt oss vandra korsets väg framåt i den Helige Andes kraft och predika Kristi kors och uppståndelse till en trasig värld. 

“Då trädde Jesus fram och talade till dem och sa: Mig är given all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och lär alla folk. Döp dem i Faderns och Sonens och den Helige Andes namn. Lär dem att hålla allt det jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut. Amen.” Matt. 28:18-20

Gud välsigne dig. 

/ David Billström