“Men vad anser ni? En man hade två söner. Och han gick till den förste och sa: Min son, gå i dag och arbeta i min vingård. Han svarade och sa: Jag vill inte. Men efteråt ångrade han sig och gick.” Matt. 21:28-29

Att man ibland ändrar sig och ångrar sin tidigare inställning, har väl alla varit med om. Att man ångrar sin tidigare inslagna bana kan bero på flera olika saker. I sammanhanget ovan, så var det den ena sonen som ångrade sig och så gick för att arbeta för sin far. Den andre sonen sa att han skulle jobba, men han gjorde det aldrig. I vår vandring med Gud så handlar det inte i första hand om vad vi säger, utan vad vi gör. Och det positiva är, att vi kan alla ändra oss. 

Kanske du hade gjort upp planer som såg så bra ut. Men ju mer tiden har gått desto mer ofrid har du fått över det hela. Glädjen och entusiasmen är inte alls kvar. Det behöver inte alla gånger handla om rätt ellet fel, det kanske bara är fel tidpunkt. Men, var vaksam och kör inte över den stilla inre rösten och kör definitivt inte i motsatt riktning mot vad Bibeln lär. Gör bara som killen gjorde, han ångrade sig. Det är inget mer med det. Kanske du har köpt något någon gång och sen ångrade dig och fick lämna tillbaka varan. 

Låt inte stolthet eller rädsla för vad andra ska tycka hindra dig. Låt inte din glädje vara beroende av andra människors åsikter om dig, för deras åsikter, precis som dina egna, de är bara åsikter. Det viktigaste är att vandra med Gud och leva ut Guds vilja för ens liv och i den vandringen så kommer det definitivt vara gånger då man ändrar sig, både i planer, attityd, inställning och handling. 

Om du som läser detta ännu inte har öppnat ditt hjärta för Jesus så kan du göra det nu. Du kan bli försonad med Gud och få all din synd förlåten. Kanske du tidigare har tyckt, sagt och tänkt allt möjligt både om Gud, Jesus och kristna. Det finns glada nyheter för dig, du kan ändra dig idag. Vänd dig till Jesus och låt han bli din Frälsare. Idag kan du börja ett nytt liv tillsammans med Jesus. Vad dina vänner eller arbetskamrater kommer tycka om det ska inte påverka dig. Bibeln säger att det blir stor glädje i himlen över en syndare som omvänder sig (Luk. 15).

“För om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli frälst. För med hjärtats tro blir man rättfärdig, och med munnens bekännelse blir man frälst.” Rom. 10:9-10

Gud välsigne dig. 

/ David Billström