“Men som hans medarbetare förmanar vi också er att ni inte så tar emot Guds nåd att den blir till ingen nytta.” 2 Kor. 6:1

Aposteln Paulus som på ett speciellt sätt fick uppenbarelsen om Guds nåd skrev, inspirerad av den Helige Ande, versen ovanför. Paulus blev frälst av nåd och den nåden blev för honom som en motor, som drev honom framåt. 

Han förmanar oss att inte ta emot nåden på ett sådant sätt att den blir effektlös. I 1 Kor 15:10 säger Paulus att han arbetade mer än andra, och det med hjälp av Guds nåd som var med honom. Men det händer inte av sig självt, vi utgör en del av det hela. 

Det handlar om val. Gud har gett oss alla sina löften i Bibeln och det finns överflödande nåd tillgänglig. Vi behöver ta emot i tro och sedan agera i enlighet med Guds ord. Varje uppmaning i Bibeln, i ljuset av det nya förbundet, kan vi med Guds hjälp utföra. Gud säger inte åt oss att göra något, som han inte ger oss förmåga att göra. Så, när vi tror både på löftena och uppmaningarna och agerar i enlighet med dem, då hjälper Gud oss att leva enligt Bibeln. 

Så välj att tro på Gud. Välj att tro på Guds ord, både löftena och uppmaningarna, och agera. På det sättet blir nåden förlöst och blir till hjälp och nytta. Även när den Helige Ande talar i ditt inre och leder dig att göra något, välj då att tro och agera på det. Då kommer du att få se hur du får hjälp från Gud att göra Guds vilja. 

Paulus som levde i denna uppenbarelse av Guds nåd fortsätter sedan och beskriver sig som en Guds tjänare. Och att vara en Guds tjänare är inte alls glamoröst, men, med Guds underbara nåd och hjälp så kan man leva ett liv som blir till välsignelse för andra och som förhärligar Gud. 

“utan i allt vill vi bevisa oss som Guds tjänare, med stor uthållighet, under lidanden, i nöd, i svårigheter, under slag, under fångenskap, under upplopp, under hårt arbete, i nattvak, i fastor, i renhet, i kunskap, i tålamod, i mildhet, i den Helige Ande, i uppriktig kärlek, med sanningens ord, i Guds kraft, genom rättfärdighetens vapen i den högra handen och i den vänstra, under ära och vanära, under ont rykte och gott rykte, som villolärare fast vi talar sanning, som okända men ändå kända, som döende, men se, vi lever, som tuktade men inte dödade, som bedrövade men ändå alltid glada, som fattiga men ändå gör vi många rika, som de som inte har någonting men ändå äger allt.” 2 Kor. 6:4-10

Skulle man gå igenom allt det som Paulus gick igenom, utan Guds hjälp, då skulle det bli övermäktigt. Men, tillsammans med Jesus så klarar vi långt mycket mer än vi förstår. Jesus går med oss och hans ok är milt och hans börda är lätt (Matt. 11:30).

Gud välsigne dig. 

/ David Billström