“När Jesus reste sig upp och inte såg någon utom kvinnan, sa han till henne: Kvinna, var är dina anklagare? Har ingen dömt dig? Hon sa: Herre, ingen. Då sa Jesus till henne: Inte heller jag dömer dig. Gå och synda inte mer.” Joh. 8:10-11

Död religion och djävulen ger dåligt samvete och frodas av att ge dåligt samvete. De får makt över människor på det sättet. Satan betyder “motståndare, åklagare” och han talar med kluven tunga. Först frestar han till synd och sen kommer han som en åklagare för att trycka ner, förakta och håna. Skuld och fördömelse leder ofta ännu djupare in i mörkret, om det inte tas itu med. 

Varken död religion eller djävulen kan befria samvetet. Död religion har bara yttre former, men inget liv och ingen konkret hjälp att ge när det gäller skulden inför Gud. Ett skuldbelagt samvete som inte blir löst leder till alla möjliga former av destruktivitet, både mot sig själv och andra. 

Jesus däremot, han kan både befria samvetet och ge förmåga till att inte längre leva vidare i synden. Ser vi oss om i samhället idag så ser vi egentligen ett enormt rop på befrielse från skuld. Men människor söker många gånger på fel ställen och försöker på olika sätt få lindring. Jesus befriade kvinnan som vi läste om i början av denna artikel, som de religiösa inte kunde hjälpa utan bara anklaga. 

Evangelium betyder glada nyheter och det är Guds kraft till frälsning, verklig kraft. De glada nyheterna är att Jesus har gjort allting klart genom sin död och uppståndelse för oss och nu är det upp till oss att gensvara. När Jesus kommer in i ens hjärta så blir man försonad med Gud därför att Jesus är försoningen för våra synder. Syndaskulden inför Gud tas bort och Jesus vill hjälpa en att leva rätt. 

Vänd om till Jesus idag och låt han få försona dig med Gud. Priset han betalat för att kunna friköpa dig var mycket högt, men hans kärlek drev honom. Gensvara idag genom att säga till Jesus att du vill att han kommer in i ditt hjärta. Ta emot nåd och förlåtelse genom att sätta din tro och förtröstan till Jesus. 

Låt Jesus få säga även till dig idag: “Inte heller jag dömer dig. Gå och synda inte mer.”

Öppna nu ditt hjärta för Jesus. 

“För var och en som åkallar Herrens namn (Jesus) ska bli frälst.” Rom. 10:13

Gud välsigne dig. 

/ David Billström