Att synd endast är destruktiv och ond och att det för med sig mycket problem och lidande, är det inget tvivel om. Synd ska inte ursäktas eller skönmålas, för den är ond.

En del slår hårt på synd, genom att predika mycket mot synd. Men, att slå mot synd genom att bara framställa hur destruktiv synden är, det är inte lösningen. Det är viktigt att upplysa om synden och dess konsekvenser, men fokus ska vara på lösningen. 

Visst kan man motivera folk att “sluta synda” och “fatta beslut” att ändra sig. Det är inte fel, men om det bara är ett fokus på vår viljestyrka så kommer det inte hålla så länge. Det är inte fel att fatta beslut, men vi behöver allesammans få hjälp av Jesus. Och där ska fokuset ligga, för Jesus är lösningen på detta med synd. Vem Jesus är, vad han gjort genom sin död och uppståndelse och vad han vill göra för varje människa som kommer till honom, det är lösningen. Jesus både löser oss från syndens skuld och från dess kraft. 

Tillsammans med Jesus så kan man börja ett nytt liv. Det flödar förlåtelse, nåd och hjälp från Jesus. Han renar och förvandlar hjärtat och vill ge hjälp till att leva rätt. Det spelar ingen roll hur krånglig och trasslig situation människor kan vara i, därför att för Jesus så finns det ingen situation som är för svår. 

Allt detta som Jesus kan och vill göra för varje människa som kommer till honom, det är möjligt därför att han, blev hårt slagen för vår skull. 

“Han blev genomborrad för våra brott, slagen för våra synder. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade.” Jes. 53:5

Predika om synden, men uppenbara för folket att Jesus blev hårt slagen och dog för vår skull. Det är lösningen och det var ett högt pris Jesus i sin kärlek betalade för oss. När människor ser det, då är inte hoppet, tacksamheten, kärleken och tron på Jesus långt borta. 

“För han som inte visste av någon synd har han gjort till synd för vår skull, för att vi skulle bli gjorda till Guds rättfärdighet i honom.” 2 Kor. 5:21

Eftersom Jesus blev gjord till synd för vår skull, så kan vi nu, genom att tro på den uppståndne Jesus, bli gjorda till Guds rättfärdighet i Kristus. Vi kan bli födda på nytt, bli frikända, bli Guds barn, bli fyllda av Guds Ande, få evigt liv och bli välkomnade i himlen den dag vi dör. Detta är ett underbart budskap. 

Om du ännu inte är frälst, kom då till Jesus idag och låt han frälsa dig från din synd och dess konsekvenser av evigt straff. Jesus kallar på dig:

“Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, och jag ska ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, för jag är mild och ödmjuk i hjärtat, och ni ska finna ro för era själar. För mitt ok är milt, och min börda är lätt.” Matt. 11:28-30

Gud välsigne dig. 

/ David Billström