“Han vederkvicker min själ, han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull.” Ps. 23:3

Den välkända Psalm 23 från Bibeln, talar om hur HERREN är med och hjälper sitt folk. Att vara kristen handlar om att vandra och ha gemenskap, med Gud. I ett liv i Jesu efterföljd, så följer välsignelser och mirakler. Gud har lovat att aldrig överge sina barn, han har omsorg. 

Men att vandra på de rätta vägarna och följa Jesus innebär också att man stöter på problem, man kan bli förföljd och hatad för att man tror på Jesus. Ens tro kommer att bli prövad, detta är normalt kristet liv. Det kommer inte alltid att vara lätt, även fast du vandrar rätt. 

De som vandrar syndens och sina egna vägar får en viss njutning av synden, men också problem. En del verkar få mer njutning av synden än andra. Men, vad de har gemensamt är i alla fall, att de lever utan hopp och utan Gud i världen (Ef. 2:12).

“Idel godhet och nåd skall följa mig i alla mina livsdagar, och jag skall bo i HERRENS hus evinnerligen.” Ps. 23:6

Med Guds nåd så kommer det att gå bra för Jesu efterföljare och slutdestinationen blir en dag himlen, i all evighet. Där är Gud, änglar och alla Guds barn, de av Jesus frälsta. Ingen synd, strid eller sjukdom är i himlen utan bara renhet, härlighet och ljuvlighet. Vilken underbar dag det ska bli att en dag få komma dit. Tack Jesus. 

De som hela livet vandrade syndens och sina egna vägar utan att låta Jesus frälsa dem, kommer att få sin slutdestination i helvetet, i all evighet. Där är eld, plåga, djävulen, onda andar och förlorade själar. 

Du som ännu ej låtit Jesus frälsa dig, kom till besinning idag. Tiden på jorden är mycket kort i evighetens perspektiv. Slutdestinationen är slutgiltig, för all evighet. 

Kom till Jesus idag, innan det är för sent, och låt han få försona dig med Gud. Vänd dig, i ditt hjärta, bort från dina egna vägar till Jesus istället. Sätt din tro till honom och säg till Jesus att du vill få förlåtelse för alla dina synder. Idag kan du börja ett nytt liv tillsammans med Jesus. 

“För var och en som åkallar Herrens namn (Jesus) ska bli frälst.” Rom. 10:13

Jesus vill hjälpa dig både att vandra på de rätta vägarna och att en dag få komma till himlen som slutdestination. Läs mer i tex Johannes evangelium i Bibeln. 

Gud välsigne dig. 

/ David Billström