“Eller föraktar du att han är så rik på godhet och fördragsamhet och tålamod, utan att förstå att det är Guds godhet som leder dig till omvändelse? Men genom din hårdhet och ditt obotfärdiga hjärta samlar du på dig själv vrede till vredens dag, när Guds rättvisa dom uppenbaras,” Rom. 2:4-5

Gud är god, Gud är kärlek, Gud är helig och Gud är rättfärdig. Människans främsta syfte är att vandra i gemenskap med Gud och att tillbe honom. Men eftersom människan föll i synd så bröts gemenskapen mellan Gud och människa. 

Guds rättfärdighet krävde att synden straffades, den kunde inte bara ignoreras. Synden var människans problem och Gud behövde egentligen inte göra något för att hjälpa. Men, Guds kärlek fick honom att hjälpa människan. Gud sände sin Son att ta vårt straff och att sedan uppstå från de döda. Genom Jesus kan nu människa bli försonad med Gud på rättfärdig grund. Jesu död och uppståndelse för oss, uppenbarar Guds godhet och rättfärdighet. 

När de goda nyheterna om vad Jesus gjort och vill göra för oss människor predikas, så finns det de som föraktar. En del föraktar Jesus eftersom de tror att han var svag, eftersom han blev korsfäst. De förstår inte att Jesus gav sitt liv på korset av fri vilja, han kom för att dö. En del föraktar Gud eftersom de hör att Gud är god och att han vill att människor kommer till honom. De förstår inte att det är tänkt att Guds godhet och kärlek ska leda till att man vill bli försonad med Gud. Att man sätter sin tro till Jesus på grund av hans nåd och kärlek. 

Gud vill inte hota eller få människor att bli försonade med honom på grund av rädsla. Det är menat att kärlek ska vara drivkraften. Men, om man inte gensvarar på Guds erbjudande till förlåtelse genom Jesus, då kan han inte hjälpa. Och då får man själv ta straffet för sina synder, i helvetet. Det är inte ett hot utan den logiska följden. Och det är mycket allvarligt. 

Kanske du tidigare inte förstått detta med Guds godhet och vad Jesus gjort för dig genom sin död och uppståndelse. Eller kanske du har föraktat Guds godhet tidigare och tänkt att detta med Jesus inte är så viktigt. 

Vänd om och kom till Jesus idag och låt han försona dig med Gud. Då kommer Guds kärlek att utgjutas i ditt hjärta och du blir ett Guds barn. När du tar del av Guds godhet genom att tro på Jesus, så kommer du bli tacksam. Varför inte tacka Jesus för att han har gjort det möjligt för dig att kunna få förlåtelse för alla dina synder. Sätt din tro till Jesus och bekänn honom som din Herre idag, då blir du frälst. 

“För om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli frälst.” Rom. 10:9

Du kan börja lära känna Gud. Läs mer i tex Johannes evangelium i Bibeln och din tro kommer att växa och Jesus kommer hjälpa dig i ditt dagliga liv. 

Gud välsigne dig. 

/ David Billström