Salvation

Fokus på Jesus och evangelium / Focus on Jesus and the gospel

Christian religious correctness

“For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have eternal life.” John 3:16 Jesus was not religiously correct.  Jesus is the truth and speaks truth in love.  But, Jesus would surely still have been called extreme, exclusive and undiplomatic if He walked the earth today.  It all depends on who you asked.  For others would surely say of Jesus,.. Read More

Kristen religiös korrekthet

“Ty så älskade Gud världen att han gav sin enfödde Son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv.” Joh. 3:16 Jesus var inte religiöst korrekt. Jesus är sanningen och talar sanning i kärlek. Men, Jesus skulle säkert ändå blivit kallad extrem, exkluderande och odiplomatisk om han vandrade på jorden idag. Allt beroende på vem du frågade. För andra skulle säkert säga om Jesus,.. Read More