“Men onda människor och bedragare ska gå allt längre i ondska. De bedrar och blir själva bedragna.” 2 Tim. 3:13

I världen idag, precis som förut, cirkulerar det all möjlig falsk information. Det rör personliga intressen, politik, affärer, relationer och så vidare. Det orsakar så klart mycket förvirring och lidande. Folk bedrar och blir själva bedragna och de negativa följderna därav varierar i omfattning.

“Men ormen var listigare än alla markens djur som HERREN Gud hade gjort. Han sade till kvinnan: “Har Gud verkligen sagt: Ni får inte äta av alla träd i lustgården?”” 1 Mos. 3:1

Informationskriget har pågått ända från begynnelsen. Jesus sa att djävulen är en lögnare och dess fader och att djävulen var en mördare från början (Joh. 8:44). Lögn är djävulens modersmål, det är språket han talar. Djävulen kan säga sanningar, men alltid med en felaktig slutsats och onda intentioner. Djävulen är ond.

Informationskriget i samhället är en sak, och inte alltid helt lätt att hantera. Men det största och viktigaste informationskriget att känna till och att vara på rätt sida i, är det andliga, för det involverar evigheten. Följden för de som faller offer för djävulens giftpilar, är att dyrbara människor kommer till helvetet. Lösningen är Bibeln. Den ifrågasatta, attackerade, föraktade och underbara boken. Bibeln är Guds ord, sanning från början till slut. Bibeln skingrar djävulens lögner och när man följer och tror på Bibelns budskap, så kan man räkna med välsignelse och att en dag få komma till himlen, för all evighet. Men självklart så hatar, förtalar och ljuger djävulen om Bibeln, Guds ord. Det första ormen någonsin sa var – “Har Gud verkligen sagt…” (1 Mos. 3:1), och så har han, lögnens fader, fortsatt sedan dess, ibland iklädd prästkläder.

Jesus bemötte människor på så olika sätt, beroende på personen i fråga som stod inför honom. Jesus sa bland annat följande saker, som kan hjälpa människor idag, att ta varning :

“… Är det nu så, att ljuset som är i dig är mörker, hur djupt blir då inte mörkret?” Matt. 6:23

“Men eftersom jag säger er sanningen, tror ni mig inte.” Joh. 8:45

Har man levt med lögnen tillräckligt länge och djupt, så tror man inte sanningen när den presenteras, just därför att det är sanningen man konfronteras med. Sanningen befriar och den är menad att presenteras i kärlek, men det kan också vara jobbigt att inse att man tidigare varit lurad.

Bibeln kan du lita på, den är ljuset i mörker och hoppet i hopplöshet. Den är Guds kärleksbrev till oss människor. Läs den och tro på den. Börja till exempel med Johannes evangelium i Nya Testamentet. Jesus är sanningen och låt han frälsa din odödliga själ och också hjälpa dig under jordelivet. Säg till Jesus idag, att du vill bli försonad med Gud och få förlåtelse för alla dina synder. Följ sedan Jesus, sanningen, han som är ledaren av den segrande sidan i det viktigaste av alla informationskrig. Jesus är Herre!

Gud välsigne dig.

/ David Billström