Salvation

Fokus på Jesus och evangelium / Focus on Jesus and the gospel

Information war

“But evil men and seducers will grow worse and worse, deceiving and being deceived.” 2 Tim. 3:13 In the world today, just as before, all sorts of false information is circulating.  It concerns personal interests, politics, business, relationships and so on.  Of course, it causes a lot of confusion and suffering.  People deceiving and are themselves being deceived, and the negative consequences of this vary in extent. “Now the serpent was more subtle.. Read More

Informationskrig

“Men onda människor och bedragare ska gå allt längre i ondska. De bedrar och blir själva bedragna.” 2 Tim. 3:13 I världen idag, precis som förut, cirkulerar det all möjlig falsk information. Det rör personliga intressen, politik, affärer, relationer och så vidare. Det orsakar så klart mycket förvirring och lidande. Folk bedrar och blir själva bedragna och de negativa följderna därav varierar i omfattning. “Men ormen var listigare än alla markens djur som.. Read More