“Jesus sa till honom: Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.” Joh. 14:6

Jesus, som är sanningen, sa själv att han är den enda vägen till Gud. Det har stört och stör fortfarande många människor, att Jesus är den enda vägen till Gud.

Vi har självklart en fri vilja och måste inte följa Jesus. Men det innebär då att man förkastar vad Jesus i sin kärlek gjort för oss. Genom sin död på korset, för våra synders skull, gjorde han det möjligt för oss att bli försonade med Gud. Jesus uppstod från de döda på den tredje dagen och han kallar på varje människa. Jesu offerdöd för oss är den enda räddningen för oss att bli frikända från våra synders lön. Det spelar ingen roll om du tycker att du inte gjort så många synder, därför att vi är syndare, vi har synden i oss. Alla behöver Frälsaren, Jesus. Och, självklart är ingen synd för stor för Jesus att förlåta, för dig som kanske tror att du syndat för mycket eller för stort. 

Förkastar man Jesus så förkastar man den enda vägen till Gud och himlen. Då går man evigt förlorad till helvetet efter döden. Käre vän, dit vill du inte komma. Kom till besinning idag och spring till Jesu öppna famn. Låt Jesus försona dig med Gud och leda dig rätt. Jesus är vägen, sanningen och livet. 

“Och detta är vittnesbördet: att Gud har gett oss evigt liv, och det livet är i hans Son. Den som har Sonen har livet. Den som inte har Guds Son har inte livet. Detta har jag skrivit till er som tror på Guds Sons namn, för att ni ska veta att ni har evigt liv, och för att ni ska tro på Guds Sons namn.” 1 Joh. 5:11-13

Börja tro och förtrösta på Jesus idag och bekänn din tro genom att säga till Jesus att du tror på honom. Läs mer i tex Johannes evangelium i Bibeln. Välkommen att börja ett nytt liv tillsammans med Jesus idag.

Gud välsigne dig. 

/ David Billström