“När Jesus kom till trakten av Cesarea Filippi frågade han sina lärjungar och sa: Vem säger folket att jag, Människosonen, är? Då svarade de: Några säger Johannes Döparen, andra Elia och andra Jeremia eller en av profeterna. Han sa till dem: Men vem säger ni att jag är? Då svarade Simon Petrus och sa: Du är Kristus, den levande Gudens Son. Jesus svarade och sa till honom: Salig är du, Simon, Jonas son. För kött och blod har inte uppenbarat detta för dig, utan min Fader som är i himlarna.” Matt. 16:13-17

Ända sedan Jesus vandrade på jorden, tills nu, så har människor haft olika åsikter om vem Jesus är. Vi är fria att tycka och tänka vad vi vill, men sanningen påverkas inte av våra åsikter, tankar och påståenden. Då som nu, menade en del att Jesus var en profet, och det stämmer. Men Jesus är något mer. 

Jesu lärjunge, Petrus, bekände att Jesus är Guds Son. Jesus bekräftade den bekännelsen och sa att det var genom uppenbarelse, som Petrus förstod vem Jesus är. 

Vid ett annat tillfälle så hade Jesus botat en man som var född blind. De religiösa ledarna frågade ut mannen som blivit botad, om hur det gick till och vem som botat honom. Mannen blev snart utkastad, därför att han erkände att Jesus var en profet och från Gud. 

“Jesus hörde att de hade kastat ut honom, och när han fann honom, sa han till honom: Tror du på Guds Son? Han svarade och sa: Vem är han, Herre, så att jag kan tro på honom? Och Jesus sa till honom: Du har redan sett honom, och det är han som talar med dig. Då sa han: Herre, jag tror. Och han tillbad honom.” Joh. 9:35-38

Mannen som blivit botad började tro att Jesus var mer än en profet. Jesus själv sade till mannen att han är Guds Son.

Sätt din tro och förtröstan till Jesus idag. Jesus försonar människa med Gud, när vi tror på Jesus, eftersom Jesus är försoningen för våra synder. Genom sin död på korset för oss och uppståndelse från de döda, så finns det nu evigt liv att få genom Jesus Kristus, Guds Son. 

Alla andra profeter var endast människor och Bibeln säger att alla har syndat (Rom. 3:23), alltså även profeterna. Därför kan inte någon profet försona människa med Gud. Det krävdes något mer, det krävdes Guds Son, som blev frestad i allt men som aldrig syndade, för att vi skulle kunna bli försonade med Gud genom Jesu perfekta offer för oss på korset. Jesu blod som utgöts för oss var oskyldigt, helt utan synd, och därför kan det rena våra samveten inför Gud, från all synd. 

En annan aspekt är, att eftersom Jesus blev frestad i allt, men utan att falla för frestelserna, så vet han hur vi känner det när vi frestas. 

“För vi har inte en sådan överstepräst som inte kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som har varit frestad i allt liksom vi, fast utan synd. Låt oss därför med frimodighet gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid.” Hebr. 4:15-16

Kom till Jesus idag och låt han hjälpa dig. 

Gud välsigne dig. 

/ David Billström