Salvation

Fokus på Jesus och evangelium / Focus on Jesus and the gospel

Jesus is the Son of God

“When Jesus came into the region of Caesarea Philippi, He asked His disciples, “Who do men say that I, the Son of Man, am?” They said, “Some say that You are John the Baptist, others say Elijah, and others Jeremiah or one of the prophets.” He said to them, “But who do you say that I am?” Simon Peter replied, “You are the Christ, the Son of the living God.” Jesus answered him,.. Read More

Jesus är Guds Son

“När Jesus kom till trakten av Cesarea Filippi frågade han sina lärjungar och sa: Vem säger folket att jag, Människosonen, är? Då svarade de: Några säger Johannes Döparen, andra Elia och andra Jeremia eller en av profeterna. Han sa till dem: Men vem säger ni att jag är? Då svarade Simon Petrus och sa: Du är Kristus, den levande Gudens Son. Jesus svarade och sa till honom: Salig är du, Simon, Jonas son… Read More