“Han (Jesus) är stenen som förkastades av er, byggnadsarbetare, men som har blivit huvudhörnstenen. Det finns ingen frälsning hos någon annan. För det finns inget annat namn under himlen, som är givet bland människor, genom vilket vi kan bli frälsta.” Apg. 4:11-12

Endast genom Jesus Kristus, Guds Son, kan människa försonas med Gud. Vi behöver en frälsare. Vi kan inte nå fram till Gud i oss själva. Det är våra synder som separerar oss från Gud. Det spelar ingen roll hur många goda gärningar man försöker göra, för vi har synden i oss. Vi behöver en frälsare. 

De glada nyheterna är att Jesus är världens Frälsare. Han är inte bara en profet eller vis man. 

“Och erkänt stor är gudaktighetens hemlighet: Gud blev uppenbarad i köttet…” 1 Tim. 3:16

Jesus är Gud som blev uppenbarad i köttet, en människokropp. Jesus syndade aldrig och just därför kunde han ta vårt syndastraff på korset och friköpa oss. Hans uppståndelse från de döda på den tredje dagen bekräftar att Jesu offer är accepterat av Gud och att Jesus var syndfri. 

“Och vi har sett och vittnar att Fadern har sänt Sonen till att vara världens Frälsare.” 1 Joh. 4:14

Idag vill Jesus försona dig med Gud. Då blir du frälst och får evigt liv. Kom till Jesus idag, där du är just nu, och säg till honom att du vill bli försonad med Gud. Tro och lita på Jesus, han är Frälsaren. Läs mer i tex Johannes evangelium i Bibeln och fortsätt att följa Jesus. 

Gud välsigne dig. 

/ David Billström