“de förbjuder oss att tala till hedningarna, så att dessa kan bli frälsta…” 1 Tess. 2:16

Metoden för att människor ska bli frälsta är att någon talar, sprider, predikar – evangelium. Det handlar om ett budskap som behöver spridas så att människor kan bli frälsta, räddade, för evigheten. Det pågår en strid vad gäller varje människas själ. Utan Jesus är man förlorad och det är inget nytt att det finns krafter som vill hindra att evangelium sprids.

“Och han berättade för oss hur han hade sett ängeln stå i hans hus och säga till honom: Sänd några män till Joppe och hämta Simon, som kallas Petrus. Han ska tala ord till dig, genom vilka du och hela ditt hus ska bli frälst.” Apg. 11:13-14

Det är de som tror på Jesus som är kallade att sprida evangelium. I verserna ovanför så ser vi att ängeln predikade inte evangelium utan hänvisade till Petrus. Petrus predikade sedan evangelium och folket hörde, trodde och blev frälsta.

“Men hur ska de kunna åkalla honom som de inte har trott på? Och hur ska de kunna tro honom som de inte har hört? Och hur ska de kunna höra, utan att någon predikar?” Rom. 10:14

Det krävs alltså, i varje generation, i varje land, att någon predikar. Så låt oss som idag tror på Jesus se till att vi aldrig slutar predika. Det är ett stort privilegium att få proklamera och sprida de glada nyheterna om Jesus.

Änglarna kommer inte predika och Gud kommer inte heller att göra det. Men när vi går ut med budskapet om Jesu död och uppståndelse så går Gud med oss och beskyddar, hjälper och ger oss kraft. Det handlar om att rädda så många dyrbara människosjälar som möjligt för evigheten.

Gud välsigne dig.

/ David Billström