Salvation

Fokus på Jesus och evangelium / Focus on Jesus and the gospel

Never stop preaching

“forbidding us to speak to the Gentiles that they might be saved…” 1 Thess. 2:16 The method for people to be saved is for someone to speak, spread, preach – the gospel.  It is a message that needs to be spread so that people can be saved, rescued, for eternity.  There is a battle going on regarding the soul of every human being.  Without Jesus you are lost and it is nothing new.. Read More

Sluta aldrig predika

“de förbjuder oss att tala till hedningarna, så att dessa kan bli frälsta…” 1 Tess. 2:16 Metoden för att människor ska bli frälsta är att någon talar, sprider, predikar – evangelium. Det handlar om ett budskap som behöver spridas så att människor kan bli frälsta, räddade, för evigheten. Det pågår en strid vad gäller varje människas själ. Utan Jesus är man förlorad och det är inget nytt att det finns krafter som vill.. Read More