“Och ni blev våra efterföljare och Herrens, och har under svåra förhållanden tagit emot ordet med den Helige Andes glädje, så att ni har blivit föredömen för alla troende i Makedonien och Akaja. För från er har Herrens ord gett eko, inte endast i Makedonien och Akaja, utan överallt har er tro på Gud också nått ut, så att vi inte behöver säga något.” 1 Tess. 1:6-8

Församlingen i Thessalonike som Paulus skrev till, är ett föredöme. De tog emot evangelium med glädje, trots att det var turbulent. De fick utstå förföljelse och lidande för sin tro, men även fast det var tufft så predikade de evangelium till andra. 

Herrens ord gav eko från de troende i Thessalonike, överallt, inte bara lokalt utan vida omkring. De gav Herrens ord vidare och berättade för andra hur de hade omvänt sig till Gud och kommit till tro. Detta är det normala, så som det är tänkt att fungera. Att ge evangelium och sitt vittnesbörd vidare till andra. De hade gjort det så grundligt så att Paulus sa att det besparade honom arbete. 

Jesus sa till sina lärjungar att gå ut med evangelium till hela världen. Blåljus personal (polis, brandkår, ambulans) rycker ut för att rädda fysiska liv. De är trogna sin uppgift. Om de inte rycker ut, utan bara sitter på stationen, har de missat sitt verkliga syfte. Det är samma sak med kyrkan. Vi är kallade att gå ut, att rycka ut, inte bara sitta i kyrkobyggnaden. Vi är kallade att rädda människosjälar med evangelium. 

En patient säger inte åt doktorn hur doktorn ska jobba. De ofrälsta ska inte säga åt församlingen hur vi ska rädda dem. Jesus har sagt att vi ska predika evangelium och att det är så människor kan bli räddade. Så, låt oss vara normala troende och predika evangelium till hela världen, både när omständigheterna är för oss och emot oss. Och när vi gör detta, så förväntar vi oss också att Gud verkar och bekräftar sitt ord med tecken. 

“Och de gick ut och predikade överallt, och Herren verkade med dem och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det. Amen.” Mark. 16:20

Gud välsigne dig. 

/ David Billström