Salvation

Fokus på Jesus och evangelium / Focus on Jesus and the gospel

A normal church

“You became followers of us and the Lord, having received the word in much affliction, with joy of the Holy Spirit. Therefore you were examples to all who believe in Macedonia and Achaia. For the word of the Lord sounded out from you not only in Macedonia and Achaia, but also in every place your faith in God has gone forth, so that we do not need to say anything.” 1 Thess. 1:6-8.. Read More

En normal församling

“Och ni blev våra efterföljare och Herrens, och har under svåra förhållanden tagit emot ordet med den Helige Andes glädje, så att ni har blivit föredömen för alla troende i Makedonien och Akaja. För från er har Herrens ord gett eko, inte endast i Makedonien och Akaja, utan överallt har er tro på Gud också nått ut, så att vi inte behöver säga något.” 1 Tess. 1:6-8 Församlingen i Thessalonike som Paulus skrev.. Read More