“Eller föraktar du att han är så rik på godhet och fördragsamhet och tålamod, utan att förstå att det är Guds godhet som leder dig till omvändelse? Men genom din hårdhet och ditt obotfärdiga hjärta samlar du på dig själv vrede till vredens dag, när Guds rättvisa dom uppenbaras,” Rom. 2:4-5

Budskapet om att Jesus har gjort allting klart för oss människor genom sin död och uppståndelse är goda nyheter. Budskapet om att Gud är kärlek och rik på nåd, ger hopp och glädje. Budskapet om att vi kan bli förlåtna, bli försonade med Gud, få en relation till honom och få evigt liv, genom Jesus, är ett underbart budskap. Det var ett mycket högt pris Jesus betalade för att göra allt detta och mycket mer möjligt och tillgängligt för oss.

Jesus tog vårt straff, det som vi förtjänade. Domen och Guds vrede över synden föll på hans älskade Son, Jesus, på korset. Jesus uppstod från de döda på den tredje dagen och han är Frälsaren. Jesus kallar på alla människor till att bli försonade med Gud. Gud är god och kärlek och han vill vara alla människors Fader. En Pappa som älskar, har omsorg och hjälper. När man förstår Guds godhet så borde det leda till att man gensvarar.

Allt är förberett och klart, men vi behöver gensvara innan det är för sent. När vi har dött, är det för sent. Då är det stängt. Då kan vi inte komma till Gud för att ta emot nåd. Människans själ är evig och om man inte är försonad med Gud genom Jesus, så kan man inte komma till himlen. En dag kommer Guds vrede att falla över de som inte gensvarat på hans varma, uträckta hand. För om vi dör i vår synd, och alla har syndat, utan att ha låtit Jesus lösa oss från synden och den fällande domen, så är vi förlorade.

Gud vill inte att någon människa ska gå förlorad, men utan Jesus är det ett faktum. Då kan inte ens Gud hjälpa oss eftersom man valt att förkasta Guds räddningsplan – Jesus Kristus, Guds Son. Det är då stängt och för sent och man går evigt förlorad till helvetet, för all evighet, detta min vän vill ingen människa uppleva.

Om du som läser detta ännu inte öppnat ditt hjärta för Jesus, så gör det nu. Låt Jesus försona dig med Gud, då blir du räddad för evigheten och får uppleva vad verklig kärlek är. Sätt din tro och förtröstan till Jesus och säg till honom att du vill bli ett Guds barn idag, för dörren är fortfarande öppen och Jesus kallar på just dig.

Gud välsigne dig.

/ David Billström