Salvation

Fokus på Jesus och evangelium / Focus on Jesus and the gospel

Closed

“Do you despise the riches of His goodness, tolerance, and patience, not knowing that the goodness of God leads you to repentance? But because of your hardness and impenitent heart, you are storing up treasures of wrath against yourself on the day of wrath when the righteous judgment of God will be revealed,” Rom. 2:4-5 The message that Jesus has made everything clear to us humans through His death and resurrection is good.. Read More

Stängt

“Eller föraktar du att han är så rik på godhet och fördragsamhet och tålamod, utan att förstå att det är Guds godhet som leder dig till omvändelse? Men genom din hårdhet och ditt obotfärdiga hjärta samlar du på dig själv vrede till vredens dag, när Guds rättvisa dom uppenbaras,” Rom. 2:4-5 Budskapet om att Jesus har gjort allting klart för oss människor genom sin död och uppståndelse är goda nyheter. Budskapet om att.. Read More