“och vittnat både för judar och greker om omvändelse till Gud, och om tron på vår Herre Jesus Kristus.” Apg. 20:21

Bibeln talar en hel del om omvändelse och det är därför viktigt att förstå vad som menas med omvändelse. Vad det är och vad det inte är. 

Omvändelse är inte en gärning, utan sinnesändring. Omvändelse i Nya Testamentet kommer från det grekiska ordet ‘metanoia’, vilket betyder sinnesändring. Om vi framställer omvändelse som en gärning, något som vi måste göra, så är vi tillbaka till gärningslära, som under lagen. Om vi säger att någon måste sluta dricka sig full, sluta titta på porr, sluta ljuga och svära och sluta prata illa om andra för att kunna förtjäna frälsning, då har vi inte mycket att komma med. 

I oss själva utan Jesus, kan vi inte helt och hållet bryta med synden. Och, i oss själva utan Jesus, så finns det en vilja hos oss att leva kvar i synden. Vi är syndare i behov av nåd.

Bibeln talar både om att vända sig bort från synd och självrättfärdighet (döda gärningar), men också att vända sig till Gud. Och detta handlar om en inställning. Och, när man sätter sitt hjärtas tro och förtröstan till Jesus, så händer något. Då blir man försonad med Gud och Jesus kommer genom den Helige Ande in i ens hjärta. Det kommer sedan att resultera i gärningar, rätta och goda gärningar därför att Jesus hjälper. 

Detta är så fundamentalt viktigt att ha klart för sig när man presenterar evangelium, för annars säger folk att detta med Jesus är inget för dem. Om vi får dem att tro att de måste uppföra sig och bli perfekta innan de kommer till Jesus, så är det inte evangelium de hör. För om vi i egen kraft kunde bli perfekta, så hade Jesus inte behövt dö och uppstå för oss. Evangelium handlar definitivt inte om mänsklig viljestyrka. 

Budskapet är – kom precis som du är till Jesus. Det är omvändelse och tro. Då kommer Jesus förvandla hjärtat, du blir förlåten och får en vilja och förmåga att gå med Gud. Jesus kommer hjälpa dig att sluta dricka dig full och titta på porr och sluta ljuga, svära och prata illa om andra eller vad det än kan vara för ovanor eller beroenden. Han kommer ge dig andra intressen, som blir till glädje både för dig och din omgivning.

Alltså, se till att inte framställa omvändelse som en gärning, utan istället som en inställning. En inställning av att man vill ta emot nåd och hjälp från Jesus. Nåden är oförtjänt och man får den genom att sätta sin förtröstan till Jesus. Människans egna försök att göra Gud nöjd räcker inte överhuvudtaget. Lita på att Jesus är mäktig att frälsa, förlåta, befria och hjälpa. Det är ju faktiskt sådant som han är så professionell på att göra. 

Allt av nåd, genom att tro. 

Gud välsigne dig.

/ David Billström