Salvation

Fokus på Jesus och evangelium / Focus on Jesus and the gospel

What is repentance?

“testifying to both Jews and Greeks of repentance toward God and of faith in our Lord Jesus Christ.* Acts 20:21 The Bible talks a lot about repentance and it is therefore important to understand what repentance means.  What it is and what it is not.  Repentance is not an act, but a change of mind.  Repentance in the New Testament comes from the Greek word ‘metanoia’, which means a change of mind.  If.. Read More

Vad är omvändelse?

“och vittnat både för judar och greker om omvändelse till Gud, och om tron på vår Herre Jesus Kristus.” Apg. 20:21 Bibeln talar en hel del om omvändelse och det är därför viktigt att förstå vad som menas med omvändelse. Vad det är och vad det inte är.  Omvändelse är inte en gärning, utan sinnesändring. Omvändelse i Nya Testamentet kommer från det grekiska ordet ‘metanoia’, vilket betyder sinnesändring. Om vi framställer omvändelse som.. Read More