“Bli stilla och besinna att jag är Gud,…” Ps. 46:11

Tider, stunder och omständigheter kommer och går. Ibland är det lugnt och ibland allt annat än lugnt. Gud är alltid densamme och hans ord består. Meningen med livet är att vandra i gemenskap med Gud, att dela livet här på jorden tillsammans med Gud och sedan i himlen i all evighet. Människan är skapad för att ha gemenskap med Gud.

Genom hela Bibeln så är det ett genomgående tema om kampen mellan ljus och mörker och hur människan är mitt i den kampen. Bibeln är full av exempel på vanliga människor som gjort omöjliga saker tillsammans med Gud. 

Guds råd till dig idag är – Bli stilla. Tagga ner och var cool. Det börjar med att man blir stilla och inte jagar upp sig med allt virrvarr som pågår runt omkring. 

Sedan kommer lösningen från Gud – Besinna att jag är Gud. De fem orden innehåller så mycket. Gud är allt vad du och jag behöver. Är det vishet du behöver, så är han din vishet. Är det vägledning du behöver, så är han din herde. Är det tröst du behöver, så är han den som vill trösta dig. Är det beskydd du behöver, så är han din sköld. Är det hälsa du behöver, så är han din läkare. Är det styrka du behöver, så är han din starkhet. Är det förlåtelse du behöver, så är Jesus försoningen för din synder.

Besinna, i alla tider, att Gud är Gud. När du gör det och fortsätter hålla din blick på Gud så kommer det inte vara svårt att tro. Även när det skakar runt omkring dig kan du vara trygg. Du kan vara cool, därför att du räknar med Gud. Du känner din Gud och vet att han är trofast och kärlek. Du känner din Gud och vet att han har all makt. Det spelar ingen roll hur mycket djävulen ryter och försöker skrämmas, för du är trygg i Gud. Gud är Gud, prisa honom för att han är den han är. Gud är störst, bäst, vackrast och starkast. Halleluja!

Gud välsigne dig.

/ David Billström