Salvation

Fokus på Jesus och evangelium / Focus on Jesus and the gospel

Cool people

“Be still and know that I am God;…” Ps 46:10 Times, moments and circumstances come and go.  Sometimes it’s calm and sometimes anything but calm.  God is always the same and His word remains.  The meaning of life is to walk in fellowship with God, to share life here on earth with God and then in heaven for all eternity.  Man was created to have fellowship with God.  Throughout the Bible, it is.. Read More

Coola människor

“Bli stilla och besinna att jag är Gud,…” Ps. 46:11 Tider, stunder och omständigheter kommer och går. Ibland är det lugnt och ibland allt annat än lugnt. Gud är alltid densamme och hans ord består. Meningen med livet är att vandra i gemenskap med Gud, att dela livet här på jorden tillsammans med Gud och sedan i himlen i all evighet. Människan är skapad för att ha gemenskap med Gud. Genom hela Bibeln.. Read More