“Men genom Guds nåd är jag vad jag är och hans nåd mot mig har inte varit förgäves, utan jag har arbetat mer än de alla, fast inte jag, utan Guds nåd som varit med mig.” 1 Kor. 15:10

Motivation är bra och mycket viktigt, men det räcker inte. Du kan vara hur motiverad som helst att göra något, kanske i utbyte mot en stor belöning, men det räcker inte om du inte har förmåga och kraft att göra vad som krävs.

Aposteln Paulus, som inspirerad av den Helige Ande skrev Bibelversen ovanför, visste vad han pratade om. Innan han trodde på Jesus så hade han försökt att utrota tron på Jesus och förföljt de kristna. Men en dag fick han ett livsförvandlande möte med Jesus. Paulus visste sin bakgrund och förstod att det var genom Guds nåd som han nu var vad han var. Han var trygg i sin identitet som han hade genom tron på Jesus.

Att vi kan bli frälsta, förbli frälsta och göra saker för Gud, är alltsammans av nåd. Nåd tar vi emot genom tro. Och när vi tar emot nåd så händer något i oss, vår identitet, men också genom oss, gärningar. I kraft av Guds nåd så får vi kraft att arbeta och göra saker som förhärligar Gud och hjälper människor.

Så, motivation är bra och även där vill Gud hjälpa oss. Gud vill motivera oss att inte leva egocentriska liv. Och, Gud vill också ge oss förmåga och kraft att arbeta och förhärliga Gud med våra liv.

Tro på Jesus idag, varje dag, att han är din Frälsare men också din herde som vill leda, beskydda och styrka dig. Tro också på Jesus, att han är vinträdet som du är i som en gren och att det flödar liv från honom ut genom dig och ger dig kraft och förmåga att göra Guds vilja. Allt av nåd, som vi tar emot genom att tro och därför tillhör all ära Gud.

“För om döden kom att regera efter en endas fall genom denne ende, så ska mycket mer de som tar emot den överflödande nåden och rättfärdighetens gåva, regera i liv genom en enda, Jesus Kristus.” Rom. 5:17

Gud välsigne dig.

/ David Billström