“För Skriften säger: Var och en som tror på honom (Jesus) ska inte komma på skam.” Rom. 10:11

Ibland säger människor att om någon gjort något dumt så får den personen leva med skammen. Att synda, att göra dumma grejer och förstöra för andra människor är allvarligt. Det är absolut ingenting att ta lätt på. Världen är full av människor som både blivit sårade och de som sårat andra. Synd förstör relationer och liv och Bibeln talar också om att det är inte bara gentemot andra människor vi syndar, utan mot Gud.

Världens dom mot människor som gjort fel är oftast hård och utan nåd. Men när man själv gjort fel och blir avslöjad så är man ofta snabb att komma med bortförklaringar och ursäkter. Inför Gud så har vi alla syndat, stort eller smått, mycket eller litet, och därför är vi alla, i oss själva syndare.

Men Gud sände sin Son, Jesus, hit till jorden för att bryta syndens makt och skuld. Jesus tog all synd och straffet för våra synder på sig. Han kunde göra det därför att han var oskyldig. Genom den uppståndne Jesus så finns det idag möjlighet att bli försonad med Gud. Därför att domen föll över Jesus på korset, så kan vi nu bli frikända när vi sätter vår tro och förtröstan till den levande Jesus, som uppstod från de döda på den tredje dagen.

Detta är Guds lösning på människans problem. Det innebär inte att man tar lätt på detta med synd, definitivt inte. Människor som gjort allvarliga brott har skyldighet gentemot andra människor och samhället har lagar och domar att följa. Men inför Gud så kan man bli ögonblickligt frikänd genom Jesus. Och då bryts den onda cirkeln och skammen. Kanske människor inte förlåter, men Gud gör det när man kommer till honom genom Jesus. 

Genom att räkna med Jesus, att han tog straffet som vi förtjänar, vare sig vi syndat mycket eller litet, så bryts skammen. Man behöver inte leva med skammen. Gud såg så allvarligt på synden att han lät sin Son ta vårt straff. Och därför kan han nu frikänna alla som tror på Jesus. Och när man tror på Jesus med sitt hjärta, så händer något i hjärtat. Man blir förvandlad och får förmågan att leva rätt. Detta är goda nyheter och när man tar emot nåd och kärlek från Gud så är det sista man vill göra att synda. Idag kan du ta emot nåd och förlåtelse och med Guds hjälp även förlåta dig själv och andra. Säg till Jesus att du vill bli försonad med Gud.

Gud välsigne dig.

/ David Billström