“Dessutom skall ni offra en syndoffersbock som skall bringa försoning för er.” 4 Mos. 28:22

I samhället idag så talas det ganska ofta om syndabockar. Man menar då människor som har gjort fel och förtjänar att bli anklagade och kanske även dömda. Ända sedan begynnelsen när människan föll i synd så har det liksom legat i vår natur att skylla på andra. Det är på något sätt alltid lättare att se andras fel än sina egna. 

I Gamla Testamentet så offrade man djur som offer för synd. Det är därifrån som uttrycket syndabock kommer. I samhället idag så menas syndabock som en negativ term, men i Bibeln så var det en tillfällig lösning för att bringa försoning.

“För det är omöjligt att tjurars och bockars blod skulle kunna ta bort synder.” Hebr. 10:4

Djur offren i Gamla Testamentet  var en förebild på det perfekta och mycket bättre offer som skulle komma. Guds Son, Jesus, kom till jorden för drygt två tusen år sedan för att offra sig själv för våra synder. Jesus etablerade det nya förbundet som du kan läsa om i Nya Testamentet i Bibeln. Det är ett mycket bättre förbund än det gamla förbundet som man kan läsa om i Gamla Testamentet i Bibeln.

“hur mycket mer ska inte Kristi blod, han som genom den evige Anden har framburit sig själv såsom ett felfritt offer åt Gud, rena era samveten från döda gärningar till att tjäna den levande Guden.” Hebr. 9:14 

“och från Jesus Kristus, det trogna vittnet, den förstfödde från de döda och fursten över jordens kungar. Honom som älskat oss och renat oss från våra synder med sitt blod,” Upp. 1:5

Jesu blod täcker inte bara över synden, utan det tar bort synden. Blodet som rann från Jesu kropp på korset har kraft i sig att rena från alla synder, ingen synd är för stor.  Sätt din tro och förtröstan till Jesus idag så renar han dig från all synd och du blir försonad med Gud. Säg till Jesus att du vill börja ett nytt liv tillsammans med honom. Han vill leda dig på de rätta vägarna ända tills du en dag kommer hem till Gud i himlen. 

Gud välsigne dig.

/ David Billström