“Jesus Kristus är densamme i går och i dag och i evighet.” Hebr. 13:8

Jesus är den han är och fortsätter att göra det han gjorde när han vandrade på jorden. Jesus lyfte människor, gav hopp och lösningar, gav förlåtelse och upprättelse, gav inriktning och uppmaningar, botade och befriade, utmanade de självtillräckliga och uppmuntrade de otillräckliga.

Idag så står Jesus med sin öppna famn och kallar på människor. Kallelsen att komma till Jesus är främst tänkt att gå ut genom hans efterföljare. Vi som tror på Jesus kan komma med hopp in i hopplösheten, med ljus in i mörkret. Vi kan peka på lösningen, vi kan peka på vår store hjälte – Jesus.

De glada nyheterna är att Jesus både kan och vill göra samma gärningar idag som när han vandrade på jorden. Jesus har inte förändrats. Detta är glada nyheter. Låt din granne, arbetskollega, din vän eller någon du inte känner, eller varför inte hela ditt samhälle få veta att Jesus kallar på dem. Mirakler sker när människor kommer till Jesus.

Jag har själv sett hur sjuka blivit botade, syndare blivit förvandlade och människor som varit bundna av mörker, bli befriade av Jesus. Jesus är underbar, så underbar att det är svårt att inte berätta om honom för andra.

Gud välsigne dig.

/ David Billström