“Men Jesus såg på dem och sa: För människor är det omöjligt men inte för Gud. Ty för Gud är allting möjligt.” Mark. 10:27

Gud är en predikant. Läser du Bibeln så ser du hur Gud om och om igen har talat till människor, predikat, och det har hjälpt människor att tro. Att tro på Gud handlar om att räkna med Gud. Vi lever i en materiell värld och våra fysiska sinnen informerar oss om vad som pågår. Men det är inte hela verkligheten. Det finns en andlig dimension också, som är lika verklig som den fysiska.

Det kan många gånger upplevas som en strid mellan det vi ser och känner och det som Gud säger. Gud vill hjälpa människor att lita på honom. Även du och jag som tror på Jesus kan hjälpa andra människor att tro. Vi lever nu i ett informationssamhälle där vi dagligen överöses av information. Många gånger kan det leda till fruktan, hopplöshet och förvirring.

Att peka på Jesus, vem han är och segern som han vunnit genom sin död och uppståndelse, ingjuter hopp och tro. Att peka på Guds godhet och kraft ger också hopp och tro. Att predika handlar om att hjälpa människor att tro. Inte bara säga att de ska tro, utan att säga vad Gud säger och berätta om honom, det ger tro.

Bibeln berättar för oss hur vanliga människor gjort omöjliga saker genom sin tro på Gud. Den berättar också för oss hur människor fått lida och fått onödiga problem eftersom de valde att inte tro. Kanske din tro vacklar idag och omständigheterna utmanar dig? Öppna din Bibel och låt Jesus predika för dig. Låt Gud få tala in i ditt liv. Låt Guds ord få lyfta dig idag. Lyssna på predikanter som hjälper dig att tro genom att uppenbara Jesus, hans fullbordade verk och liv inom varje troende.

Din tro, som kanske är vacklande idag, kan bli stark och imorgon kanske du predikar för någon annan och så hjälper den personen att tro. 

“Men han sa: Det som är omöjligt för människor är möjligt för Gud.” Luk. 18:27

Gud välsigne dig. 

/ David Billström