Att tro på något gör alla, även de som säger att de är ateister. Man kan tro på vetenskap, sig själv, en viss livsstil, en särskild kost. Har man en verklig tro och inte bara säger det så syns det på ens liv vad man tror på. Det kan vara en speciell klädstil, umgås med likasinnade, utöva en sport eller träna mycket.

Hur får man tro på något då? Genom att höra vad andra har upplevt, ta reda på fakta, recensioner. När du tagit reda på tillräckligt för att bli övertygad så sätter du igång och köper tex in endast de råvaror som just den kosten kräver, slänger allt annat, eftersom du verkligen tror på detta. Sen efter att ha ätit den kosten har du ju provat den och ser resultat. 

Vi som troende på Jesus och hans försoningsverk på korset, tror ju på en person. När vi tror på honom så blir det han gjorde på korset verkligt i våra liv. Tron är som en nyckel som öppnar upp dörren till skatten. Skatten finns där hela tiden men genom tron på Jesus så får vi tillgång till den. Skatten är ju allt det Jesus gav oss på korset, frälsning, frid, hälsa, liv, favör, rättfärdighet. 

Hur får man tro på Jesus då? “Men vad säger den? Ordet är dig nära, i din mun och i ditt hjärta. Det är trons ord som vi predikar. För om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli frälst. För med hjärtats tro blir man rättfärdig, och med munnens bekännelse blir man frälst. För Skriften säger: Var och en som tror på honom ska inte komma på skam. Det är ingen skillnad mellan jude och grek, för samme Herre är över alla och rik mot alla dem som åkallar honom. För var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst.” Rom. 10:8-13

Genom att läsa och lyssna på predikan och undervisning om honom föds tro. Det är viktigt att du lyssnar på de som predikar Jesus och inte om massa annat. Tro föds i ditt hjärta, inte i ditt huvud. Du kan ha faktakunskap om en person, helt sanna fakta, men du känner inte den personen eftersom du inte har en relation med den personen.

Tror du på Jesus så ber du ju till honom och han kommer in i ditt hjärta. Sen fortsätter den relationen när du utövar din tro, genom att tala med honom, att berätta vad han gjort i ditt liv för andra och vandra i ditt vardagsliv medveten om honom.

Det kommer att synas i ditt liv vem du tror på, det kommer att märkas på ditt arbete, i skolan, i din omgivning, att det är något annorlunda med dig. För allt du gör, gör det i tro att du har favör där du går fram, för där går Jesus fram. 

Lydia Billström