“Bröder, mitt hjärtas önskan och bön till Gud för Israel är, att de ska bli frälsta. För jag kan vittna om att de har iver för Gud, men saknar insikt. För de förstår inte Guds rättfärdighet, utan försöker upprätta sin egen rättfärdighet och har inte underordnat sig Guds rättfärdighet. För Kristus är lagens fullbordan, till rättfärdighet för var och en som tror.” Rom. 10:1-4

Människan har en fri vilja och det har Gud också. Guds vilja är god och han vet alltid vad som är bäst. Evangelium, Jesu död och uppståndelse, är Guds erbjudande till människan. När man tror på Jesus så händer något i och genom en. Innan Jesus kom till jorden och gav sitt liv på korset så var det lagen som gällde. Genom Jesus etablerades det nya förbundet, där allt är av nåd som man tar emot genom tro. 

Tyvärr så är det många människor som inte har fått uppenbarelse av evangelium och som därför lever i träldom. De kan vara uppriktiga människor som är ivriga att vilja behaga Gud. Men tyvärr så räcker det inte inför Gud. Evangelium uppenbarar Guds rättfärdighet, inte mänsklig ofullkomlig rättfärdighet. 

Man får rättfärdighetens gåva genom att tro på Jesus. Det är sättet man underordnar sig Guds rättfärdighet. Det behagar Gud när vi tror på Jesus. Det visar att vi ger Gud rätt, att vi erkänner hans erbjudande och väg. Genom att tro på Jesus så blir du gjord rättfärdig inför Gud. Och genom att fortsätta tro på Jesus som din rättfärdighet, så förblir du rättfärdig inför Gud och väldoften av Guds rättfärdighetsgåva kommer att spridas genom ditt liv.

Allt börjar med att man sätter sin tro och förtröstan till Jesus. Och det fortsätter på samma sätt, att du fortsätter att tro och förtrösta på Jesus. Detta är Guds väg och vi är förståndiga om vi förblir på den vägen. När vi tror på Jesus så kommer rättfärdiga gärningar att komma som en frukt därför att Jesus bor i ens hjärta. Våga tro på Jesus, det håller och kommer att fortsätta hålla ända in i evigheten. Denna uppenbarelse befriar från egna prestationer, till att låta Jesus både försona oss med Gud och sedan att han lever ut sitt liv genom våra liv. All ära till Gud.

Gud välsigne dig.

/ David Billström