“för vilka Gud ville göra känt hur rik på härlighet denna hemlighet är bland hedningarna, som är Kristus i er, härlighetens hopp.” Kol. 1:27

Att ge människor råd och vägledning som till exempel Dr. Phil och många andra gör är bra. Det kan verkligen hjälpa människor när de ser på problem och utmaningar från en annan synvinkel. Men hur fina råden än är så är de begränsade. Råden ger inte kraft och förmåga att uppfylla dem.

Mose och de tio budorden, som är det gamla förbundet i Bibeln, säger åt människan vad man ska göra och inte göra. Det är bra och resultatet av att hålla de tio budorden blir gott. Men Mose och de tio budorden ger inte kraft och förmåga att hålla lagen.

Lagen är god och andlig, men vi människor har synden i oss och lagen väcker liv i syndabegäret. När du kör bil och hastighetsbegränsningen är 70, så vill man plötsligt gärna köra 80, 90 eller 100. Lagen visar på Guds standard och människans oförmåga att leva så. Ska man försöka behaga Gud på lagens villkor så måste man hålla hela lagen och aldrig bryta något enda bud, “För den som håller hela lagen men felar i ett är skyldig till allt.” Jak. 2:10 Om man bryter mot ett bud så är man en – lagöverträdare.

Att vara kristen innebär att Jesus Kristus bor i ditt hjärta. Och Jesus både förvandlar hjärtat och hjälper och ger oss kraft att leva så som han vill att vi ska leva. Det nya förbundet som Jesus etablerade är mycket bättre än det gamla. Han hjälper oss till och med att kunna göra mer än vad lagen kräver, att kunna älska till och med våra fiender. Jesus hjälper oss inte bara att se till att inte vara otrogen mot sin fru eller man, utan också att verkligen älska sin fru eller man livet ut, i glada och tuffa tider. Jesus hjälper dig att inte bara se till att inte fiffla med skatten, utan han gör dig generös.

Dr Phil och Mose är bra, men Jesus är mycket bättre. Om Jesus inte bor i ditt hjärta så kan du idag säga till Jesus att du vill att han kommer in i ditt hjärta. Då blir du ett Guds barn och Jesus blir din bäste vän. Han förlåter dig för ditt förflutna och du kan börja ett nytt liv tillsammans med Jesus. Läs mer i Bibeln, särskilt i Nya Testamentet, du kan börja med Johannes evangelium. Så kan du lära känna Jesus bättre och kom ihåg att du inte är ensam om Jesus bor i ditt hjärta. Han ger hjälp och kraft att vandra på Guds vägar.

“Kom till mig (Jesus), alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, och jag ska ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, för jag är mild och ödmjuk i hjärtat, och ni ska finna ro för era själar. För mitt ok är milt, och min börda är lätt.” Matt. 11:28-30

Gud välsigne dig. 

/ David Billström