“Vad ska vi då säga? Jo, att hedningarna, som inte strävade efter rättfärdighet, har fått rättfärdighet, den rättfärdighet som kommer av tron. Men Israel, som strävade efter rättfärdighetens lag, har inte nått fram till rättfärdighetens lag. Varför? Därför att de sökte den inte genom tro utan genom laggärningar. För de stötte sig mot stötestenen, som det står skrivet: Se, jag lägger i Sion en stötesten och en klippa till fall. Men var och en som tror på honom ska inte komma på skam.” Rom. 9:30-33

Evangelium är Guds erbjudande och lösning på mänsklighetens problem. Jesus har gjort allting klart och det enda vi kan göra är att ta emot. Jesus är Guds Son och genom hans död och uppståndelse kan vi nu bli försonade med Gud. Rättfärdighet är att vara fullständigt frikänd och att ha en trygg vila i Gud. Gud erbjuder oss rättfärdighet som en gåva att ta emot genom tro på Jesus.

I det Gamla Testamentet så var det lagen som gällde, att försöka upprätta och upprätthålla sin egen rättfärdighet genom egna prestationer. Men nu är det tro på Jesus som gäller. Han fullbordade lagen perfekt som vår representant och tog alla våra lagöverträdelser och dess straff på sig. Detta gjorde Jesus på korset. På tredje dagen uppstod Jesus från de döda och hans offer för oss är giltigt. Vi tar emot av det han gjort för oss genom att tro på honom. Det innebär att man räknar med Jesus som sin enda räddning. Då blir man försonad med Gud.

Att ta emot Guds erbjudande innebär att man behöver ödmjuka sig. Att erkänna att man inte kan rädda sig själv innebär ödmjukhet. Man kan inte ta åt sig någon ära själv. Detta är en stötesten för det självrättfärdiga sinnet. Man vill ju så gärna visa att man är duktig och seriös. Det är inte fel att vara seriös, men om man är ärlig så medger man att man behöver en Frälsare. Hans namn är Jesus Kristus, Guds Son. 

Kanske du har haft problem med detta budskap och har stött dig på stötestenen Jesus? Kanske du fortfarande har problem med detta budskap och slagit dig så illa på stötestenen att du fallit och inser att du är på väg att gå under. Vem du än är och vart du än är någonstans i livet så kan du veta – “Men var och en som tror på honom (Jesus) ska inte komma på skam.” Idag kan du sätta din tro och förtröstan, inte till dig själv, utan till Jesus och då blir han din personlige Frälsare. Då kommer du inte att komma på skam. Det håller och fungerar att tro på Jesus. Allt av nåd och all äran till Gud.

Gud välsigne dig.

/ David Billström