Salvation

Fokus på Jesus och evangelium / Focus on Jesus and the gospel

I do not deserve it!!

 You may be walking around with the feeling that the bad things that are happening in your life you have deserved.  For your sins.  Because you’re a bad person.  You may have started a negative chat or gossip about a person and it had devastating consequences for that person and now you have a bad conscience and think that the pain you have in your body you deserve.  Or maybe you really did.. Read More

Jag förtjänar det inte!!

Du kanske går omkring med känslan av att det dåliga som händer i ditt liv har du förtjänat. För dina synders skull. För att du är en dålig människa. Du kanske satte igång en negativ chatt eller skvaller om en person och det fick förödande konsekvenser för den personen och nu har du dåligt samvete och tycker att smärtan du har i din kropp förtjänar du. Eller så kanske du verkligen gjort en.. Read More