“När de såg sådan frimodighet hos Petrus och Johannes och märkte att de var olärda och outbildade, förundrade de sig. Men de kände igen dem att de hade varit tillsammans med Jesus.” Apg. 4:13

Petrus och Johannes var fiskare till yrket och hade blivit handplockade av Jesus till att följa honom. De hade varit med Jesus i tre år och nu hade Jesus farit upp till himlen. Den Helige Ande hade kommit över lärjungarna på pingstdagen och de blev beklädda med kraft från höjden. Petrus hade predikat till folket på pingstdagen i den Helige Andes kraft och människor hade blivit frälsta. En lam man hade blivit botad genom Petrus och Johannes och det var oroligt i Jerusalem bland de religiösa ledarna. Vad var det som höll på att hända?

De religiösa ledarna frågade Petrus och Johannes genom vilken makt eller i vilket namn de hade botat den lame mannen. Petrus svarade att det var genom Jesu Kristi namn som mannen blivit botad. Petrus tog också vara på tillfället att säga att det är bara genom Jesus som vi kan bli frälsta.

De som var samlade såg att Petrus och Johannes var frimodiga. De var inte arroganta eller högmodiga, utan frimodiga. Petrus hade tidigare förnekat Jesus tre gånger, han var inte frimodig då. Men nu var han upprättad, fylld med den Helige Ande och var frimodig och han lät inte de gamla misslyckandena hålla honom tillbaka. Men folket märkte något mer. På något sätt märktes det att Petrus och Johannes var olärda och outbildade. Det lös igenom på något sätt. Det är inte fel att vara lärd och utbildad, men det är absolut inte ett krav för att kunna följa Jesus.

Det står också att de kände igen Petrus och Johannes, att de hade varit tillsammans med Jesus. Men vad de religiösa ledarna inte förstod, var att lärjungarna också var tillsammans med Jesus där och då, mitt framför deras ögon. Genom den Helige Ande så bor Jesus i varje troende. Och tillsammans med Jesus blir vi frimodiga och fyllda av kraft. Jesus i vårt hjärta, han är skatten och den som gör skillnaden. Det kan göra att människor även idag, förundrar sig, när de märker att du som tror, inte är som alla andra. Du är och blir annorlunda på ett positivt sätt, därför att Jesus bor i ditt hjärta, oberoende av hur olärd eller outbildad du är.

Gud välsigne dig.

/ David Billström