“Och han steg upp på berget och kallade till sig dem han själv ville, och de kom till honom. Och han utsåg tolv, för att de skulle vara med honom och för att han skulle sända ut dem till att predika, och ha makt att bota sjukdomar och driva ut onda andar.” Mark. 3:13-15

Jesu lärjungar hade gensvarat på kallelsen att komma till Jesus. Varenda människa är kallad att komma till Jesus. I mötet med Jesus så händer det något. Berättelserna, både bakåt i tiden, men också från nutiden är många, om livsförvandlande möten mellan människa och Jesus.

Jesu lärjungar skulle först och främst vara med Jesus. Det börjar med att man kommer till Jesus. Men det fortsätter med att man är och lever tillsammans med Jesus. Detta gäller varje människa. Alla är kallade att komma till Jesus och att vara med honom. Det kristna livet handlar om en relation mellan Jesus och människa. Man behöver inte gå igenom livet ensam. Jesus vill vara varje människas bästa vän, som hjälper, leder och beskyddar. Genom Jesus så blir man försonad med Gud och får evigt liv.

Vandringen med Jesus handlar om gemenskap och det är spännande att vandra med honom. Jesus sände ut sina lärjungar att predika, bota och befria och han gör likadant idag. Tillsammans med Jesus är du också kallad att gå ut med hoppets budskap och med kraft från Gud. Människor i världen väntar på att få höra de glada nyheterna om försoning, förlåtelse, helande, befrielse och upprättelse. Jesus går med dig och han vill vidröra människor med sin kraft genom dig. Detta är ett normalt kristet liv och ett stort privilegium, att få ha gemenskap med Gud och att Jesus vidrör människor genom sina lärjungar idag.

Gud välsigne dig.

/ David Billström