“Vinden blåser vart den vill, och du hör dess sus, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som är född av Anden.” Joh. 3:8

Idag vill Jesus att du ska komma in i vila. Kanske du försöker upprätthålla ditt kristna liv och tjänst genom att kämpa i egen kraft. Idag säger Jesus till dig: “Vinden blåser”. Om du med ditt hjärta tror på Jesus och har bekänt honom som din Herre, så bor Guds Ande i dig. Och den Helige Ande är verksam. Han vill att Kristi liv och karaktär ska komma ut genom ditt liv. Den Helige Ande ger också kraft till att vara ett vittne för Jesus. Lita på, att lika säkert som vinden blåser, lika säkert är Guds Ande verksam i ditt liv.

“För Gud är den som verkar i er, både vilja och gärning, efter sin goda vilja.” Fil. 2:13

Gud lägger ned sin vilja och en förmåga att göra den, i ditt liv. Men vi behöver lita på att Gud är verksam i våra liv så att inte vi försöker dra igång massa verksamheter i egen kraft. Vi ska bara flöda med den Helige Ande. Då kommer vi att se att Jesu ok är milt och hans börda är lätt.

Jag vet inte vad Gud leder dig att göra, men jag vet att han leder dig. Gud leder dig alltid i enlighet med Bibeln och det är olika tider och stunder i livet. Precis som vinden ibland blåser starkt och norrut, så vet vi att ibland är det en annan styrka och riktning. Din uppgift är inte att få vinden att blåsa eller försöka ändra den, utan helt enkelt bara låta den blåsa i dina segel.

Gud välsigne dig.

/ David Billström