Salvation

Fokus på Jesus och evangelium / Focus on Jesus and the gospel

The wind blows

“The wind blows where it wishes, and you hear its sound, but you do not know where it comes from or where it goes. So it is with everyone who is born of the Spirit.” John 3:8 Today Jesus wants you to come into rest.  Maybe you are trying to maintain your Christian life and ministry by struggling in your own strength.  Today Jesus says to you: “The wind blows”.  If you believe.. Read More

Vinden blåser

“Vinden blåser vart den vill, och du hör dess sus, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som är född av Anden.” Joh. 3:8 Idag vill Jesus att du ska komma in i vila. Kanske du försöker upprätthålla ditt kristna liv och tjänst genom att kämpa i egen kraft. Idag säger Jesus till dig: “Vinden blåser”. Om du med ditt hjärta tror.. Read More