“Nästa dag ser Johannes Jesus komma till sig och säger: Se, Guds lamm, som tar bort världens synd!” Joh. 1:29

Se, Guds lamm. Hur ser du på Jesus? Johannes Döparen, Jesu kusin, sa till alla som var där hur han, Johannes, såg på Jesus. Guds lamm, sänd av Gud till världen, oskyldigt och rent för att ta bort all världens synd. 

“Och Johannes vittnade och sa: Jag såg Anden komma ner lik en duva från himlen, och han förblev över honom. Och jag kände honom inte, men han som sände mig till att döpa med vatten, han sa till mig: Han över vilken du får se Anden komma ner och förbli över, han är den som döper med den Helige Ande. Och jag har sett och har vittnat att han är Guds Son. Nästa dag stod Johannes och två av hans lärjungar där igen. Och när han såg Jesus komma sa han: Se, Guds lamm! Och de två lärjungarna hörde vad han sa och följde Jesus.” Joh. 1:32-37

Lärjungarna till Johannes hörde vad han sa om Jesus och började följa Jesus, de trodde vad de hörde om Jesus. 

Jesus har vandrat på denna jord och icke kristna historieskrivare har skrivit om honom. Många personer såg Jesus vandra i Israel och hörde honom, men inte alla trodde och följde honom. 

Hur ser du på Jesus? Är han bara en historisk person som gjorde massa häftiga saker innan han blev avrättad? En vanlig människa? En upprorsmakare? En lögnare?

“Då nu Jesus hade tagit emot ättikan, sa han: Det är fullbordat. Och han böjde ner huvudet och gav upp andan. Men eftersom det var tillredelsedag, och för att kropparna inte skulle bli kvar på korset över sabbaten – för det var en stor sabbatsdag – bad judarna Pilatus, att deras ben skulle slås sönder och att de skulle tas bort. Då kom soldaterna och slog sönder den förstes ben och den andres som var korsfäst med honom. Men när de kom till Jesus och såg att han redan var död, slog de inte sönder hans ben, utan en av soldaterna stack upp hans sida med ett spjut, och genast kom det ut blod och vatten. Och den som såg detta, han har vittnat om det, och hans vittnesbörd är sant, och han vet att han talar sanning, för att ni ska tro.” Joh. 19:30-35

Jesu lärjunge, Johannes, som var med Jesus under tre år och såg korsfästelsen skrev ner detta, för att vi skulle tro. De som såg Jesus som Guds Son, Guds lamm, fick ta del redan när han vandrade på jorden, av hans helande kraft och kärlek. Han gick omkring och gjorde gott, botade och befriade alla de som såg honom som Guds lamm. 

När han gav sitt liv på korset var han det offerlamm som Gud hade sänt för att försona världen med sig. Jesus tog på korset, all världens, din och min, synd, skam, sjukdom och död på sig och gav därmed sin rättfärdighet, renhet, hälsa och liv till oss, till dig och mig. Det var därför han kom, för att bli Guds offerlamm, så att när vi ser på honom som detta lamm, får vi del av hans rättfärdighet och liv.

Se, Guds lamm, som har tagit bort all din synd.

/ Lydia Billström