Salvation

Fokus på Jesus och evangelium / Focus on Jesus and the gospel

Look, the Lamb of God, who takes away the sin of the world

“The next day John saw Jesus coming toward him and said, “Look, the Lamb of God, who takes away the sin of the world.” John 1:29 Behold, the Lamb of God.  How do you look at Jesus?  John the Baptist, Jesus’ cousin, told all who were there how he, John, viewed Jesus.  The Lamb of God, sent by God to the world, innocent and pure to take away all the sin of the.. Read More

Se, Guds lamm, som tar bort världens synd!

“Nästa dag ser Johannes Jesus komma till sig och säger: Se, Guds lamm, som tar bort världens synd!” Joh. 1:29 Se, Guds lamm. Hur ser du på Jesus? Johannes Döparen, Jesu kusin, sa till alla som var där hur han, Johannes, såg på Jesus. Guds lamm, sänd av Gud till världen, oskyldigt och rent för att ta bort all världens synd.  “Och Johannes vittnade och sa: Jag såg Anden komma ner lik en.. Read More