“Då sa han till honom: Son, du är alltid hos mig, och allt mitt är ditt.” Luk. 15:31

I Lukas 15 så talar Jesus om fadern och de två sönerna. De fick var och en sin del av faderns förmögenhet. Den yngre sonen lämnade fadershuset och slösade bort allt han hade fått, på nöjen. Han blev pank och en hungersnöd kom över det främmande landet som han var i. Han vände om hem igen, bruten, men blev underbart upprättad av sin far. Pappan var så glad att sonen kom hem igen och det blev fest och glädje, det gamla var förlåtet och glömt.

Den äldre sonen däremot, som hade varit hemma hela tiden, blev arg när han såg hur hans bror blev välkomnad hem. Han ville inte vara med på välkomstfesten. Han hade ju själv varit hemma hela tiden och tjänat sin far. Hans reaktion och vad han sa, visar vad som rörde sig i hans inre. Även fast han bodde hemma hos sin far och var nära honom dagligen, så kände han inte honom på ett rätt sätt.

Man kan vara nära Gud, man kan vara en troende, men ändå inte ha uppenbarelse om vår himmelske Fader. Den äldre sonen hade en tjänare mentalitet, inte en son mentalitet. Därför tänkte han i banor av förtjänst. Detta var och är även idag, tragiskt.

Om du är en troende så är Gud din Pappa. Han älskar dig för att du är den du är i Kristus. Genom tron på Jesus har du blivit ett Guds barn och du är älskad. Du behöver inte försöka behaga Gud i egen kraft. Han ser på dig med välbehag, därför att Jesus, Guds Son, har kvalificerat dig. Denna uppenbarelse vill Gud att alla hans barn ska äga. Vi kan dagligen springa in i vår Faders öppna famn och bli älskade. 

Fadern i berättelsen sa till den äldre sonen, “Då sa han till honom: Son, du är alltid hos mig, och allt mitt är ditt. Men nu måste vi glädjas och fröjdas, för denne din bror var död men har fått liv igen, och han var förlorad men är återfunnen.” Luk. 15:31-32. Det framgår inte om den äldre sonen fick en uppenbarelse den dagen, om hur hans far var. Kanske han plötsligt såg något och deltog i festen, glad över både sin lillebror och upprymd över sin pappa? Eller, kanske han inte förstod vilken pappa han hade och fortsatte i sin tjänare mentalitet? Men jag hoppas att han fick en uppenbarelse den dagen.

Jag hoppas även att du som tror och läser detta förstår vilken underbar Fader vi har. Om inte, så bed Gud att öppna dina ögon. Läs Bibeln, den uppenbarar Guds karaktär och se på Jesus, som kom för att uppenbara Fadern. Idag kan du få uppenbarelse och då blir det glädje och fest.

Gud välsigne dig.

/ David Billström