Salvation

Fokus på Jesus och evangelium / Focus on Jesus and the gospel

Revelation and party

“He said to him, ‘Son, you are always with me, and all that I have is yours.” Luke 15:31 In Luke 15, Jesus talks about the father and the two sons.  They each received their share of the father’s fortune.  The younger son left his father’s house and wasted everything he had received, on pleasures.  He became broke and a famine came over the foreign land he was in. He returned home again,.. Read More

Uppenbarelse och fest

“Då sa han till honom: Son, du är alltid hos mig, och allt mitt är ditt.” Luk. 15:31 I Lukas 15 så talar Jesus om fadern och de två sönerna. De fick var och en sin del av faderns förmögenhet. Den yngre sonen lämnade fadershuset och slösade bort allt han hade fått, på nöjen. Han blev pank och en hungersnöd kom över det främmande landet som han var i. Han vände om hem.. Read More