“Då sa Jesus till honom: Om du kan tro, allt är möjligt för den som tror. Och genast ropade pojkens far under tårar och sa: Herre, jag tror. Hjälp min otro!” Mark. 9:23-24

Hela det kristna livet handlar om att allt är av nåd, från början till slut, och att nåden tas emot genom tro. Det var så du blev frälst, genom att du satte din tro till Jesus som din Frälsare. I samma ögonblick fick du del av Guds underbara nåd.

Gud ser och vet allting, ändå vill han att vi kommunicerar med honom. Han älskar att få höra vår röst och att vi kommer till honom. Vi behöver inte försöka hålla upp en fasad inför Gud. Pappan i verserna ovanför hade en son som var plågad av en oren ande. Lärjungarna hade inte lyckats att befria pojken och pappan var nu säkert ännu mer uppriven och desperat.

Jesus betonade vikten av att tro. Vi tror på Jesus, på Gud och på Guds ord. Vi lever av tro och tar emot av Guds kärlek varje dag. Pappan, vars son behövde ett mirakel, var ärlig. När Jesus hade talat om vikten av tro, så utropade pappan, “Herre, jag tror. Hjälp min otro!”. Pojken blev befriad och miraklet var ett faktum. 

Tro behagar Gud och många gånger handlar det om ett beslut. Man kan besluta sig för att sätta sin tro till Jesus. Om du är en troende så har du tro. Fokusera inte på vad du inte har för tillfället, utan på vad du har. Du kan börja med att säga till Jesus, “Herre, jag tror.” Även om tron är liten så har den en oerhörd potential. Inte i sig själv, utan i vad den är fäst vid. När du fäster din lilla eller stora tro vid Gud och hans löften, så har du redan det du tror Gud om. Det är bara en tidsfråga innan det blir synligt.

Sedan, om vi är ärliga, så kan vi alla få ta del av ännu större tro i våra liv. Därför kan vi också säga till Jesus, “Hjälp min otro”. Jesus vill hjälpa oss att ta nya steg i tro. Kanske han kallar på dig att gå in i nya områden idag eller att starta ett projekt tillsammans med honom. Kanske du har brottats med denna fråga en längre tid, om du ska eller inte. 

Bekänn din tro idag och håll fast vid det. Och säg samtidigt till Jesus att hjälpa dig med din otro. Då kommer han att göra det och du kan då ta nya steg tillsammans med Jesus och fler människor i din omgivning kan få ta del av det som Gud lagt ned i ditt liv.

Gud välsigne dig.

/ David Billström