Salvation

Fokus på Jesus och evangelium / Focus on Jesus and the gospel

I believe, help my unbelief

“Jesus said, “If you can believe, all things are possible to him who believes.” Immediately the father of the child cried out with tears, “Lord, I believe. Help my unbelief!”” Mark 9:23-24 The whole Christian life is about that everything is by grace, from beginning to end, and that grace is received by faith.  That is how you were saved, by putting your faith in Jesus as your Savior.  In that very moment,.. Read More

Jag tror, hjälp min otro

“Då sa Jesus till honom: Om du kan tro, allt är möjligt för den som tror. Och genast ropade pojkens far under tårar och sa: Herre, jag tror. Hjälp min otro!” Mark. 9:23-24 Hela det kristna livet handlar om att allt är av nåd, från början till slut, och att nåden tas emot genom tro. Det var så du blev frälst, genom att du satte din tro till Jesus som din Frälsare. I.. Read More