“Ty det har behagat Fadern att låta hela fullheten bo i honom och genom honom försona allt med sig själv, sedan han har skapat frid genom blodet på hans kors – genom honom, vare sig det som är på jorden eller det som är i himlarna.” Kol. 1:19-20

Många människor har en felaktig bild av Gud, tyvärr så har även en del troende det. Vi behöver förstå att när Jesus dog på korset för drygt två tusen år sedan så hände något historiskt. Allting förändrades där och då. 

Jesus är Guds Son, alltså inte bara en vanlig människa. Det var han som dog på korset för oss. Jesus tog vår syndaskuld och straff på sig. Guds vrede över synden föll på hans älskade Son. Genom Jesus så skapades försoning och frid från Guds sida. Allting är nu klart på grund av Jesu död och uppståndelse för oss människor.

Detta innebär att Gud inte alls är arg överhuvudtaget. Gud är kärlek och god och han vill att varenda människa nu får höra dessa glada nyheter så att de kan gensvara. Bibeln framställer Gud som Fader, en god Fader, som vill vara varje människas Pappa. 

Vad som behövs är att man gensvarar. Det blir möjligt genom att man får höra evangelium och så kan vända sig till Gud och tro på Jesus. Om man inte gensvarar så exkluderar man tyvärr sig själv från att bli försonad med Gud. Detta är djupt tragiskt och Gud vill inte att någon människa missar det som Jesus betalat för, med sitt dyrbara blod som rann på korset.

Gud är glad och han kallar på varenda människa att ta emot av hans nåd, kärlek och förlåtelse. Jesus älskar dig, varför inte gensvara och också dela med dig av hans kärlek till andra? Det kommer resultera i att glädje sprids, både på jorden och i himlen.

Gud välsigne dig.

/ David Billström