Salvation

Fokus på Jesus och evangelium / Focus on Jesus and the gospel

Is God angry?

“For it pleased the Father that in Him all fullness should dwell, and to reconcile all things to Himself by Him, having made peace through the blood of His cross, by Him, I say—whether they are things in earth, or things in heaven.” Col. 1:19-20 Many people have a wrong idea about God, unfortunately some believers also have it.  We need to understand that when Jesus died on the cross around two thousand.. Read More

Är Gud arg?

“Ty det har behagat Fadern att låta hela fullheten bo i honom och genom honom försona allt med sig själv, sedan han har skapat frid genom blodet på hans kors – genom honom, vare sig det som är på jorden eller det som är i himlarna.” Kol. 1:19-20 Många människor har en felaktig bild av Gud, tyvärr så har även en del troende det. Vi behöver förstå att när Jesus dog på korset.. Read More