“Nästa dag ser Johannes Jesus komma till sig och säger: Se, Guds lamm, som tar bort världens synd!” Joh. 1:29

Jesus är underbar och han är vår hjälte. Hans kärlek och kraft förvandlar människors liv dagligen. Med Jesus kommer glädje, frid och hopp. Han går genom murar och väggar och in i djupaste mörker och förtvivlan, för att hjälpa när någon ropar på honom. Med Jesus så finns det alltid en väg.

Ju mer man ser av Jesus, desto mer vill man berätta för andra. Ingen behöver säga åt dig att berätta, utan det kommer naturligt. Det Jesus har gjort för alla människor genom att offra sig själv för vår synd och uppstå från de döda för att förvandla liv, det inger hopp. Jesus kom för att lösa syndens skuld och bryta dess kraft. När Jesus bor i ditt hjärta så är du aldrig ensam. Jesus vill vara din bäste vän och hjälpa dig i allt. Han är genuint intresserad av allt som rör ditt liv. Ingenting är för obetydligt eller för svårt för honom.

Att rikta människor som inte tror, till Jesus, det får människor att vända om och börja tro. När man ser Jesu seger över synden, både dess skuld och kraft, då kan det väcka en längtan att komma till Jesus. Synden kan ha en kortvarig njutning, men följden blir alltid problem, skuld och död. Människors vilja kan vara splittrad, att man både vill synda och samtidigt också komma till Jesus. Det glada nyheterna är att Jesus vet hur det känns att bli frestad, men han föll aldrig för frestelsen. Därför, kan människor komma som de är till Jesus och låta han både förlåta dem, bryta syndens kraft över deras liv och hjälpa dem att inte falla för frestelserna. Detta är vad Bibeln kallar omvändelse och tro.

Människan kan inte försona sig själv med Gud eller göra sig förtjänt av en plats i himlen. Man kan inte heller bryta olika typer av ovanor i sina liv, i alla fall inte helt och hållet. Människans vilja och förmåga är inte tillräckligt stark för det. Men det är precis därför som Jesus vill frälsa. Istället för att peka på alla synder och problem, så låt oss peka på Jesus som lösningen. Låt oss peka på Jesu död, uppståndelse och liv idag. Det inger hopp, tro och en vilja hos människor att komma till Jesus. Och då sker miraklet, syndabördan tas bort och syndens kraft bryts. När man tror på Jesus så lägger han ned sin vilja i ens liv, man får nya intressen och en förmåga som vi aldrig kan uppbringa i egen kraft, att leva i den frihet och renhet som Gud tänkt för oss.

“och se på Jesus…” Hebr. 12:2

Gud välsigne dig.

/ David Billström